Utveckla ditt företag med Selector Solutions

Selector Solutions har effektiviserat varuförsörjande företag sedan 2010. Vi tar ansvar för, leder och utvecklar förändringsprojekt och sätter samman våra konsultteam så att vi på bästa möjliga sätt kan tillgodose uppdragsgivarnas behov. Våra konsulter har bred teoretisk och praktisk kunskap.

Selector Solutions konsulter

FREDRIK WESTER
Ägare och senior konsult

Fredrik har mer än 25 års erfarenhet kring företag med stora varuflöden (whole-sale, partihandel, distribution, trading, e-handel). Han har haft de flesta operativa roller vilket har gett honom en bred förståelse för företagandets alla utmaningar. Rent specifikt har Fredrik jobbat på lager, som inköpare, inköpschef, Supply Chain Manager, säljare, en rad personalansvar, konsultchef och seniorkonsult samt VD i en rad företag. Både i traditionella anställningar men också via interimslösningar.

Dessutom har Fredrik agerat aktivt i olika styrelser genom åren. Både som styrelseordförande, styrelsemedlem samt adjungerad.

I grunden har Fredrik även en bred akademisk bas att utgå ifrån. Både i en traditionell civilekonomexamen samt i en examen inom Supply Chain och Logistik. Båda från Handelshögskolan i Göteborg.

Fredrik har de senaste 15 åren drivit en rad framgångsrika omställningsprojekt för olika företag där den gemensamma nämnaren ofta är stora varuflöden.

ANDERS MESCH

Anders har bred operationell och akademisk erfarenhet och kunskap inom logistikens alla delar med huvudfokus på inköp, försäljning och ständiga förbättringar i försörjningskedjan. Bred internationell erfarenhet från verksamhet i Östeuropa, Centraleuropa, Kina och APAC. Anders har över 30 års yrkeserfarenhet inom logistikbranschen med ledande befattningar inom transport, lager, tredjepartslogistik, sjöfrakt, flygfrakt med världen som arbetsfält. Huvudsakliga ansvarsområden har varit inom inköp, affärsutveckling, internationalisering och försäljning.

CLAES OLSSON

Claes har närmare 30 års erfarenhet av lager- och logistik på flera nivåer. Huvudinriktning på flöden-, organisation och utveckling. Genom att ha arbetat som lagermedarbetare, Lagerchef, Logistikutvecklare och Logistikchef har Claes fått förmånen att arbeta med logistikflödet ur flera perspektiv. Han har ansvarat för organisationer mellan 20 till 250 medarbetare. Erfarenhet från FMCG, däribland Läkemedel-, Livsmedel-, Paket- och Möbellogistik. Claes har också ansvarat för Fastigheter och Transportavdelningar under sin tid som Logistikchef. Stark på att leverera resultat, trivs med att utveckla människor och flöden så att de båda levererar bättre resultat. Står för faktabaserade beslut och ett tydligt ledarskap

Förutom konsulterna ovan har vi samarbetspartners inom angränsande områden, till exempelvis skräddarsydda transportlösningar, HR konsulter, affärssystemsleverantörer, webbshopleverantörer och lagerutrustningsföretag. Vårt mål är att tillsammans med er utveckla ert företag, utan suboptimeringar, oavsett om utvecklingen sker i små delprocesser eller i affärsområdesövergripande projekt, på ledningsnivå eller hos den operativa personalen.

Selector Solutions har bland annat hjälpt

Våra kunder har förbättrat sin kapitalstruktur, effektiviserat sin leveranskedja med ökad service till kunder, ökat produktiviteten och uppnått tillväxt genom anpassade lösningar för deras kanalstrategier.